Strahovit potres koji je 29.12.2020. pogodio Petrinju jako se osjetio i u Šiljakovini. Iako se u početku činilo da štete nisu velike ipak ima i ozbiljnih oštećenja na nekim objektima. Prvi i najočitiji problem su nestabilni, zidani dimnjaci na nekim kućama.

Kapela Sv. Petra i Pavla je naizgled dobro podnijela potres, ali kad se priđe bliže i pogleda vidi se da postoje ozbiljna oštećenja. Zabat sa svake strane je dosta oštećen, a onaj sa strane ceste se i dosta vidljivo nagnuo. Oko tornja postoji neprekidna pukotina od prozora sa strane ceste i dalje uz donji filc i središnji prozor do trećeg prostora i dalje se nastavlja na krov. Stručnjaci će donijeti konačnu ocjenu ali ovako na prvi pogleda izgleda da je statika tornja vrlo ozbiljno narušena. Pukotine se vide i na fasadi s dvorišne strane kapele.

Pukotine na fasadi

Nagnuti zabat

Oštećena je i obiteljska kuća u ulici Franje Gašparca. Kuća izgleda opasno za stanovanje i trebalo bi što prije sanirati najopasnije dijelove. Stup ispred ulaza se odvojio 5 cm i predstavlja vrlo veliku opasnost, a pukotine po cijeloj kući su indikator vrlo narušene statike. Traži se privremeno rješenje za sigurniji boravak dvočlane obitelji.

Odvojen stup na obiteljskoj kući