Stranica Mjesnog odbora namijenjena je predstavljanju rada Vijeća mjesnog odbora i otvoreno informiranje o svim aktivnostima koji su u toj domeni. Mjesni odbor nema baš puno ovlasti, njegova uloga prema Gradu Velikoj Gorici je više savjetodavna, ali može biti katalizator za aktivnosti i planove koji su vezani uz selo. Možda nekima nije poznato ali obaveza Vijeće mjesnog odbora je donošenje godišnjeg plana. Nije nam poznato da je do sada šira javnost bila uključena u donošenje i raspravu o tom planu, ali voljeli bi da se ubuduće iskoriste blagodati koje nam donose nove tehnologije pa da svi zajedno donesemo što kvalitetniji plan kojeg nadležni u gradu neće moći samo tako ignorirati.