Schoenus nigricans

Šiljakovina - porijeklo imena

Šiljakovina je ime dobila po potoku Šiljku, a kako je potok dobio ime? Gdje još u našim krajevima ima sličnih toponima?

Sv. Petar - Petrovina

Župna crkva sv. Petra u Petrovini

Šiljakovina je nekada pripadala župi u Petrovini čija je crkva bila jedna od najstarijih i najznamenitijih ckrvi u Turopolju.

Katastar.hr

Očuvajmo naše toponime

Naša stara imena lokaliteta polako se zatiru, namjerno ili zbog nemara i neznanja. Pokušajmo sačuvati taj dio povijesti za naše buduće naraštaje.