Habsburška monarhija je po mnogočemu bila uređenija država nego što su to bile obje Jugoslavije i sada Hrvatska. Za potrebe vojske i upravljanja napravili su detaljne karte i opise zemalja. U nastavku je izvod iz knjige Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća (Zagrebačka županija II.) koja donosi prijevode iz habsburških arhiva.

Sekcija 49.

Broj 23, Selo Šiljakovina

"Udaljeno je pola sata od Grđevca (Grđani se u starim kartama nazivaju Grđevci), sat od Gustelnice, punih pola sata od Kozjače, nepunih pola sata od Male Bune u 50. sekciji, sat i pol od Petrovine u 50. sekciji, tričetvrt sata od Gudaca.

To selo sastoji se od samo malo raštrkanih kuća. Nema čvrste zgrade i nalazi se na blagoj uzvisini. Nad njim dominiraju zapadne i južne brdske padine. Kapela, koja se nalazi između kuća, građena je samo od drva.

/1208/ Potok Šiljak, koji teče na južnoj strani, u suho je doba posvema nevažan i u to se doba preko njega može prijeći na većini mjesta. Sasvim se lako i za malo dugotrajnih pljuskova prelije, od čega dolina bude poplavljena, a prolaz zapriječen.

Ostali potoci nemaju važnosti. Preko njih se na svim mjestima može prijeći.

Putovi imaju glibljivo tlo koje se ipak osuši ubrzo nakon prestanka kiše. Njima se u suho doba može voziti teškim kolima, a u vlažno doba uvijek lakim kolima.

Šume su obrasle srednje visokim stablima koja su gusto zarasla žbunjem. Prekrivaju najviše dijelove gore koji ne dominiraju nad uzvisinama koje se s njih spuštaju i koje naizmjence dominiraju jedne nad drugima. Iznimka je samo Kiševina koja pruža sasvim dobar vidik na ovdašnji kraj i koja niodkuda nije nadvišena.

Živežne se namirnice mogu najpogodnije prevesti u Zagreb."

Gdje se mogu vidjeti stare karte?

Svoju znatiželju ovaj put možemo udovoljiti zahvaljujući Mađarima koji su digitalizirali brda i brda stare građe, a karte su učinili dostupnima na stranici mapire.hu.

Najzanimljivija karta je Provinz Kroatien (1783–1784) - First Military Survey na kojoj možemo vidjeti da se u to vrijeme naša kapela nosila ime Svetog Ladislava.

Na karti Croatia (1865–1869) - Second military survey of the Habsburg Empire nema previše zanimljivih elemenata.

Karta Habsburg Empire (1869-1887) - Third Military Survey (1:25000) je dosta detaljna, skoro da je ucrtana svaka posebna kuća.

Možda najzanimljivija je katastarska karta Habsburg Empire - Cadastral maps (XIX. century). Ucrtane su kuće, a čestice se u velikoj mjeri poklapaju s današnjim česticama čiji su brojevi u velikom broju slučajeva isti kao i danas. Na toj katastarskoj karti na našu kapelu navedeno je ime Sv. Stevan.

Karte su jako dobro kalibrirane u što se možete uvjeriti ako kliknete na Base maps - HERE maps Aerial (na sredini, malo desno ispod karte) i nakon toga podesite željenu providnost (Opacity - postotak gore desno).