Službeno ime: Kraljev brijeg

Katastarske čestice: 583/1,584,585/*

Da li Krôlev brég ima ikakve veze s nekim kraljevima nije nam poznato, ali kraljevski toponimi su dosta česti po našim krajevima. Ono kaj je zanimljivo da jedna čestica na tom brijegu nosi naziv Pri čardaku (593, 594). U današnje vrijeme znamo što se podrazumijeva pod pojmom čardak - to je drvena kuća na kat iz Pokuplja, Turopolja i Posavine.

Čardak je turska riječ, a označavala je i drvenu promatračnicu, stražarnicu, podignutu na stupovima. Takve stražarnice gradile su se od XVI. stoljeća pa sve do XIX. stoljeća.

Ako se u vezu dovedu ta dva podatka onda bi mogli pretpostaviti da se i tu negdje nalazio neki čardak, a spominjanje kralja bi moglo imati veze s kraljevim vojnicima koji su tamo stražarili.

U izvornim se dokumentima čardak se zove stražarnica (chardakhaus) ili stražbenica. Godine 1558. odlukom Hrvatskog sabora čardaci su kao straže službeno uvedeni u sustav pogranične protuturske obrane na prostoru između Une i Kupe.