Makovi na Krtuli

Iskrivljen naziv: Krtule

Katastarske čestice: 997,1011

U katastru za česticu 997 stoji da se zove Kutek, ali tu zemlju zovu Krtula, a susjedna čestica (1011) nosi ime Krtule. Po čemu je Krtula mogla dobiti ime? Na kajkavskom se za krticu kaže krt pa je možda zbog velikog broja krtičnjaka zemlja dobila ime Krtula.