Službeno ime: Lončarev jarek

Katastarske čestice: 1544

Na samom mjestu ove čestice nema potoka, ali samo malo dalje je jedan mali potočić koji se ulijeva u Ramniščak, a kako postoje brojni primjeri čestice koje nose neko ime malo pomaknute od stvarne lokacije na koju se ime odnosi onda bi mogli zaključiti da je na tom fickleku od potočića i dalje na Ramniščaku neki lončar vadio materijal za svoju proizvodnju.

Nedaleko od ove lokacije nalazila se i ciglana, tako da nema dvojbe da je to područje bogato zemljom koja se koristila za proizvodnju cigli i posuđa.