Katastarske čestice: 1540,1541

Timar je turcizam koji označava feudalni posjed. Turci su ove prostore samo pljačkali, nisu se zadržavali pa nije moguće da se stvarno radilo o nečijem vojničkom lenu. Vjerojatno je vlasnik od milja svoje komade zemlje, koju je uživao, navao timari jer je u svojoj mašti bio vlastelin.

Na staroj karti iz 18. stoljeća od ispod Kiševine je ucrtan Timar Jarkek koji se ulijeva u Ramniščak pa bi taj toponim mogao imati veze i s navedene dvije čestice.