Katastarske čestice: 1098/3

U Kostanjevcu je postojao Turski hrast, a nekoliko lokaliteta na uz veliki put i Brezje nosi ime Turska živica. Nije nam poznata nikakva priča vezana uz te lokalitete, ali sigurno je postojao razlog zbog čega su dobili to ime.