Običaj darivanja djece Sveti Nikola je nastavio i ove godine. Djeci je donio veselje, ali je ipak i zbog nečega tužan...